Nadolig cyntaf yn Llyndy Isaf

Mae'r Nadolig yn amser gwych o'r flwyddyn i lawer ohonom - amser i ymlacio, rhoi ein traed i fyny, treulio amser gyda theulu a ffrindiau, cymryd mantais o’r  holl fwyd gwych sydd ar gael a bydd arogleuon coginio hyfryd yr ?yl yn llenwi nifer o gartrefi.

Unwaith bydd y swyddfeydd a’r siopau ar draws y wlad wedi cau a’r llonyddwch i’w deimlo o’n cwmpas; bydd y llefydd tân yn eu hanterth, y dadlau am bwy sy'n cael rhoi'r seren ar frig y goeden Nadolig eleni a’r rhan fwyaf yn gobeithio deffro i olygfa aeafol glasurol.


  • Created on .

Ffermwr o Sir Benfro yn rhoi cig dafad nôl ar fwydlenni’r cogyddion enwog

Mae Robert Vaughan, ffermwr biff a defaid o Gwm Gwaun, wedi rhoi cig dafad ar frig bwydlen y cogydd teledu enwog Jamie Oliver, sy’n serennu yn y gyfres teledu ‘Jamie and Jimmy’s Friday Night Feast’ sydd ar Sianel 4 ar hyn o bryd.

Mae Robert, ffermwr mynydd o Sir Benfro ac aelod o Undeb Amaethwyr Cymru yn awyddus i bwysleisio pa mor amlbwrpas a blasus yw cig dafad ac yn falch o gael y cyfle i ddangos y fferm i Jamie a Jimmy.


  • Created on .

Ymunwch gyda ni am frecwast ym mis Ionawr!

Beth well na phryd da o fwyd i ddod a phobl ynghyd i rannu syniadau, ac oherwydd bod Undeb Amaethwyr Cymru am barhau i sicrhau bod llais amaethyddiaeth Cymru’n cael ei glywed ar bob lefel, mae ffermydd ar draws Cymru yn eich gwahodd chi i’w ceginau ar ddiwedd wythnos brecwast (Ionawr 22-28).


  • Created on .

#AmaethAmByth yn dwyn sylw gwobrau Public Affairs UK

Mae ymgyrch #AmaethAmByth Undeb Amaethwyr Cymru, sy’n arddangos y rôl allweddol y mae ffermio yn ei chwarae yn yr economi wledig ehangach ac yn dangos pwysigrwydd cymdeithasol a diwylliannol ehangach ffermio yng Nghymru gyda'r nod ehangach o argyhoeddi Llywodraeth Cymru ei fod yn hanfodol i amddiffyn ffermio Cymru rhag effaith negyddol posibl Brexit, wedi cael ei chydnabod yng Ngwobrau Public Affairs UK fel yr ymgyrch orau yng Nghymru.


  • Created on .

Ffermwyr b?ff a defaid o Feirionnydd yw arweinydd newydd Pwyllgor Llais yr Ifanc dros Ffermio UAC

Mae Geraint Davies, ffermwr bîff a defaid ac aelod o gangen Meirionnydd o Undeb Amaethwyr Cymru wedi cael ei benodi fel Cadeirydd Pwyllgor Llais Yr Ifanc Dros Ffermio UAC.

Ynghyd â'i wraig Rachael, mae'n ffermio yn Fedw Arian Uchaf, Rhyduchaf, Y Bala.  Yn fferm organig ers 2005, mae wedi bod yng nghynllun Glastir Sylfaenol ers 2013 ac yn y cynllun Uwch ers 2014.


  • Created on .

Cysylltwch â ni

Undeb Amaethwyr Cymru
Llys Amaeth
Plas Gogerddan
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3BT

 01970 820820
 Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Dweud eich dweud

Defnyddiwch y teclyn hyn i ddod o hyd i'ch cynrychiolwyr etholedig lleol, ac yna bydd modd i chi ddewis pwy i anfon neges at drwy e-bost ynglŷn â pam bod #AmaethAmByth

Cod Post
FUW Logo