Adnoddau naturiol gynaliadwy

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ymgynghoriad o'r enw "Bwrw ymlaen â rheoli adnoddau naturiol Cymru yn gynaliadwy".

Mae’n cynnwys cyfanswm enfawr o 56 cynnig, a bydd nifer ohonynt yn effeithio ar ffermwyr, tirfeddianwyr, pysgotwyr, coedwigwyr, cerddwyr, perchnogion gwersylloedd, yn ogystal â nifer arall. Mae'r cynigion, yr amseru, a swmp yr ymgynghoriad wedi cythruddo llawer o bobl ar draws Cymru. Gellid gweld yr ymgynghoriad yma

Os ydych yn dymuno ymateb i'r ymgynghoriad a mynegi eich barn ynglyn â'r cynigion, y broses a'r penderfyniad a arweiniodd i gynifer o gynigion pwysig yn cael eu cynnwys mewn un ddogfen, ac i fynegi eich pryderon i'ch cynrychiolwyr etholedig lleol, rhowch eich cod post isod.

Rhowch god post Cymreig yma a gwasgwch "enter".

Have Your Say

Please use this tool to find your elected local representatives, after which you will be able to select who to send a message to by email about why #FarmingMatters.

Postcode:
FUW Logo

Undeb Amaethwyr Cymru and Farmers’ Union of Wales are the trading names of FUW Ltd, which is registered in Wales no. 10935716