UAC Ynys Môn yn edrych ymlaen at ddau ddiwrnod prysur o sioe sirol

Mae cangen Ynys Môn o Undeb Amaethwyr Cymru yn edrych ymlaen at sioe sir brysur (Mawrth 14 - Mercher 15 Awst), sydd i’w chynnal ar Gae Sioe Mona ac yn estyn croeso cynnes i bawb.
 Dywedodd Swyddog Gweithredol cangen UAC Ynys Môn Alaw Jones: "Rydym yn edrych ymlaen at sioe sir brysur le byddwn yn trafod #AmaethAmByth a #CyllidFfermioTeg gyda'n haelodau a'n gwleidyddion etholedig ac yn estyn croeso cynnes i bawb. Gobeithio bydd nifer ohonoch yn medru ymuno â ni am sioe ardderchog arall.”
  • Created on .

UAC Sir Benfro yn edrych ymlaen at sioe sir brysur

Mae cangen Sir Benfro o Undeb Amaethwyr Cymru yn edrych ymlaen at sioe sir brysur (Mawrth 14 - Iau 16 Awst), ac yn estyn croeso cynnes i bawb.

 

Dywedodd Swyddog Gweithredol cangen UAC Sir Benfro Rebecca Voyle: "Rydym yn edrych ymlaen at sioe sir brysur le byddwn yn trafod #AmaethAmByth a #CyllidFfermioTeg gyda'n haelodau a'n gwleidyddion etholedig. Gobeithio bydd nifer ohonoch yn medru ymuno â ni am sioe ardderchog arall.”

 

  • Created on .

Cynrychiolwyr UAC yn cwrdd â Chomisiynydd Heddlu a Throsedd a Tîm Troseddau Gwledig Gogledd Cymru

Bu Swyddogion Gweithredol siroedd Gogledd Cymru Undeb Amaethwyr Cymru yn cwrdd â’r Comisiynydd Heddlu a Throsedd Arfon Jones a'r Tîm Troseddau Gwledig ym Mhencadlys Heddlu Gogledd Cymru ym Mae Colwyn yn ddiweddar. Pwrpas y cyfarfod oedd trafod y sefyllfa ddiweddaraf ynglŷn â phlismona gwledig, a cafodd Alaw Mair Jones, Swyddog Gweithredol Sirol newydd Ynys Môn, ei chyflwyno i'r tîm am y tro cyntaf. Mae hwn yn gyfarfod cyswllt blynyddol sy’n cael ei gynnal bob mis Gorffennaf ac yn gyfle i godi amryw o faterion a chlywed y newyddion diweddaraf gan Dîm Troseddau Gwledig Gogledd Cymru.

  • Created on .

UAC yn dweud wrth y Prif Weinidog bod rhaid ceisio estyn cyfnod Erthygl 50 os yw Brexit caled yn debygol

Mae Undeb Amaethwyr Cymru wedi dweud wrth y Prif Weinidog bod rhaid rhoi blaenoriaeth i geisio estyn cyfnod Erthygl 50 os yw Brexit caled ym mis Ebrill 2019 yn dod yn fwy tebygol.

Yn siarad ar ôl cyfarfod gyda'r Prif Weinidog Theresa May ar faes y Sioe Frenhinol, dywedodd Llywydd UAC, Glyn Roberts: "Byddai canlyniadau Brexit caled mor ddifrifol i’n diwydiannau, gan gynnwys ffermio, ac i economi'r wlad yn gyffredinol a ni ddylid caniatáu hyn i ddigwydd.

  • Created on .

Y person sy’n gyfrifol am raglen amaethyddol boblogaeth yn cael ei hanrhydeddu gyda Gwobr Goffa Bob Davies UAC

Bob blwyddyn mae Undeb Amaethwyr Cymru'n cydnabod personoliaeth o’r cyfryngau sydd wedi codi proffil cyhoeddus ffermio Cymru gyda gwobr goffa Bob Davies UAC.

Mae enillydd eleni wedi bod yn codi proffil ffermio Cymru, ond nid fel eraill o flaen y camerâu, siarad â ni yn uniongyrchol drwy’r radio neu hyd yn oed ar dudalennau blaen y cyhoeddiadau amaethyddol - ond yn dawel ac yn ddiwyd yn y cefndir yn cynhyrchu unig raglen wledig BBC Wales.

Wrth gyhoeddi Pauline Smith, cynhyrchydd Country Focus BBC Radio Wales fel enillydd eleni, dywedodd Llywydd UAC, Glyn Roberts: " Nid yw Pauline yn un i dynnu sylw at y gwaith sy’n cael ei gyflawni - ond eto mae'r rhaglen y mae wedi bod yn ei chynhyrchu ar gyfer BBC Radio Wales dros yr holl flynyddoedd hynny, yn un sydd wedi parhau i wasanaethu pawb sy'n byw yng nghefn gwlad.

  • Created on .

Cysylltwch â ni

Undeb Amaethwyr Cymru
Llys Amaeth
Plas Gogerddan
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3BT

 01970 820820
 Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Dweud eich dweud

Defnyddiwch y teclyn hyn i ddod o hyd i'ch cynrychiolwyr etholedig lleol, ac yna bydd modd i chi ddewis pwy i anfon neges at drwy e-bost ynglŷn â pam bod #AmaethAmByth

Cod Post
FUW Logo