UAC yn edrych ymlaen at gyfarfod cyffredinol blynyddol Ynys Môn

 

Mae cangen Ynys Môn o Undeb Amaethwyr Cymru yn edrych ymlaen at groesawu aelodau i’w cyfarfod cyffredinol blynyddol, dydd Gwener Mehefin 1, a gynhelir ym Mhafiliwn Maes Sioe Sir Fôn, i ddechrau am 7.30yh.

Siaradwyr gwadd y noson yw AS Ynys Môn Albert Owen a Dirprwy Lywydd UAC Brian Thomas.

Dywedodd Euros Jones, Swyddog Gweithredol Ynys Môn: "Bydd ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn cynnig llawer i aelodau gnoi cil drosto wrth i ni drafod amaethyddiaeth a Brexit gyda'n dau brif siaradwr.

"Mae’n gyfnod o ansicrwydd i’n diwydiant ac rwy'n edrych ymlaen at drafod y pwnc ymhellach ar y noson. Mae'n addo bod yn noson wych ac rwy'n gobeithio y gall llawer ohonoch ymuno â ni."

Gwahoddir yr aelodau hefyd i ymuno â UAC am dderbyniad caws a gwin o 4yp ymlaen yn swyddfa Llangefni i gwrdd â'u Swyddogion Gweithredol Sirol newydd.

Wrth siarad cyn y digwyddiad, dywedodd Alaw Jones, Swyddog Gweithredol UAC Ynys Môn: "Rydw i'n hynod o gyffrous i gwrdd â llawer mwy o'n haelodau yma yn swyddfa Llangefni, a gobeithio y gallant ymuno â ni am gaws a gwin a llawer o drafodaethau #AmaethAmByth."

Dylai'r rhai hynny sy'n dymuno mynychu'r derbyniad caws a gwin a'r cyfarfod cyffredinol blynyddol gysylltu â swyddfa Llangefni ar 01248 750250.

  • Created on .

Cysylltwch â ni

Undeb Amaethwyr Cymru
Llys Amaeth
Plas Gogerddan
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3BT

 01970 820820
 Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Dweud eich dweud

Defnyddiwch y teclyn hyn i ddod o hyd i'ch cynrychiolwyr etholedig lleol, ac yna bydd modd i chi ddewis pwy i anfon neges at drwy e-bost ynglŷn â pam bod #AmaethAmByth

Cod Post