Y Prif Weinidog i annerch Cyfarfod Blynyddol UAC

 

Mae Undeb Amaethwyr Cymru yn edrych ymlaen at groesawu’r Prif Weinidog Carwyn Jones fel prif siaradwr ei chyfarfod blynyddol, sydd i’w chynnal, dydd Llun Mehefin 18, yn Ystafell William Davies, IBERS yn Aberystwyth.

Bydd Llywydd UAC Glyn Roberts yn estyn croeso cynnes i’r digwyddiad a fydd yn dechrau am 1.30yp, gyda sesiwn holi ac ateb ar Brexit a #AmaethAmByth i ddilyn.

Wrth siarad cyn y cyfarfod blynyddol, dywedodd Glyn Roberts: "Rydym yn edrych ymlaen at groesawu'r Prif Weinidog i'n cyfarfod blynyddol, sy'n debygol o fod y cysylltiad olaf â UAC yn ei rôl bresennol.

"Mae'n addo bod yn brynhawn gwych o drafodaethau materion ffermio, gyda ffocws cryf ar amaethyddiaeth yng Nghymru ar ôl Brexit, yn ogystal â #CyllidFfermioTeg ac rwy'n gobeithio gweld llawer ohonoch yno.

"Ac yn ôl y traddodiad, byddwn hefyd yn datgelu enillwyr Gwobr Owen Slaymaker UAC, Gwobr Aelodau Newydd UAC, a Gwobr Gwasanaeth Hir UAC, yn ogystal ag amrywiaeth o wobrau Gwasanaethau Yswiriant FUW."

  • Created on .

Cysylltwch â ni

Undeb Amaethwyr Cymru
Llys Amaeth
Plas Gogerddan
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3BT

 01970 820820
 Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Dweud eich dweud

Defnyddiwch y teclyn hyn i ddod o hyd i'ch cynrychiolwyr etholedig lleol, ac yna bydd modd i chi ddewis pwy i anfon neges at drwy e-bost ynglŷn â pam bod #AmaethAmByth

Cod Post