UAC yn paratoi brecwast blasus ar gyfer trigolion Môn ar ôl cyfnod clo hir ac unig