UAC mewn trafodaethau gydag Arweinydd Cyngor Sir Ceredigion ar ôl pryderon ynghylch diffyg llaeth buwch ar gyfer gwneud smwddis ar eu stondin yn yr Eisteddfod