Dyddiadau ffenestri mynegi diddordeb Awst 2020

Newyddion Polisi Amaethyddol Trawiadau: 397
Cynllun Crynodeb Ffenestr yn Cau
Contractau Glastir

Bydd contractau Glastir Uwch y mae eu cyfnod gwreiddiol yn dod i ben ar 31 Rhagfyr 2020 yn cael cynnig adnewyddu eu contract yr Hydref hwn, i ddechrau ar 1 Ionawr 2021.

Bydd contractau Glastir Organig y mae eu cyfnod gwreiddiol yn dod i ben ar 31 Rhagfyr 2020 a chytundebau Glastir Uwch a Thir Comin y mae eu cyfnod adnewyddu contract yn dod i ben ar 31 Rhagfyr yn cael cynnig estyniad blynyddol, i ddechrau ar 1 Ionawr 2021.

Rhagwelir y bydd y contractau hyn yn cael eu cynnig yn yr hydref.

 
Grantiau Bach Glastir: Dŵr

 

Mae Grantiau Bach Glastir: Dŵr yn rhaglen o waith cyfalaf sydd ar gael i ffermwyr i gwblhau prosiectau i wella ansawdd dŵr a lleihau llifogydd.

Mae gan y ffenestr hon gyllideb o £3 miliwn a rhaid cyflwyno ceisiadau drwy RPW Ar-lein.

Mi fydd angen i ymgeiswyr llwyddiannus gwblhau’r gwaith cyfalaf a chyflwyno’r hawliad terfynol erbyn 31 Mawrth 2021.

Cysylltwch â’ch staff FUW sirol lleol i gael cymorth gyda’ch cais.

Mae gwybodaeth bellach ar gael  yma.

27 Gorffennaf – 4 Medi 2020

Grant Busnes i Ffermydd – Ffenestr 7

Mi fydd angen cyflwyno hawliadau, ynghyd ag anfonebau cysylltiedig a llythyr cyfrifydd – mewn perthynas â chontractau sy’n dechrau 29 Mai – erbyn 25 Medi 2020 drwy eich cyfrif RPW Ar-lein. 

25 Medi 2020

Grantiau Bach Glastir:  Tirwedd a Pheillwyr

Yn sgil pandemig Covid, mae RPW wedi cadarnhau bod y dyddiad cau ar gyfer gwaith cyfalaf Grantiau Bach Glastir: Tirwedd a Pheillwyr wedi’i ymestyn i 30 Medi 2020, er mwyn gallu cwblhau gwaith ym Medi ar ôl y cyfnod cau ar gyfer torri gwrychoedd/perthi.

30 Medi 2020

Ffenestr ymgeisio am gyllid Cyswllt Ffermio

Bydd y ffenestr ymgeisio am gyllid nesaf ar gyfer hyfforddiant yn agor ar 7 Medi. Dylai’r rhai sy’n cofrestru am y tro cyntaf yn ystod y ffenestr hon, i wneud cais am hyfforddiant wedi’i ariannu, neu i ddiweddaru eu cyfrif, gysylltu â Chyswllt Ffermio cyn 5pm ar 26 Hydref. Er gwaetha’r cyfyngiadau a’r ansicrwydd ynghylch pryd y bydd hyfforddiant wyneb yn wyneb yn ail-ddechrau, mae Swyddogion Datblygu Cyswllt Ffermio wedi parhau i weithio, gan gynorthwyo’r rhai sydd am wneud cais.

7 Medi – 30 Hydref 2020

Argraffu