Y diweddaraf am Dagiau Adnabod Electronig (EID) ar gyfer Gwartheg

Newyddion Polisi Amaethyddol Trawiadau: 299

Er gwaethaf nifer o drafodaethau ar gyflwyno dulliau adnabod electronig (EID) ar gyfer gwartheg yn gynharach eleni, mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau’n ddiweddar y bydd hynny’n cael ei gyflwyno’n hwyrach na’r disgwyl, ac ni fydd tagiau EID ar gyfer gwartheg ar gael ar y farchnad tan o leiaf 2022.

Mae FUW yn dal i gymryd rhan mewn trafodaethau ar y cynigion mewn perthynas ag adnabod, cofrestru a rhoi gwybod am symudiadau, cyn ymgynghoriad Llywodraeth Cymru a ddisgwylir yn haf 2021.

Mae Llywodraeth Cymru’n argymell bod ceidwaid gwartheg yn archebu digon o dagiau confensiynol ar gyfer lloi y disgwylir iddynt gael eu geni yn 2021 yn unig.

Cyhoeddir diweddariadau pellach tua diwedd 2021 o ran yr amseru a graddfeydd amser pendant, sy’n dibynnu ar yr ymateb i’r ymgynghoriad.

Argraffu