Gwnewch eich gwrthwynebiadau i Gytundeb Fasnach y DU-Awstralia yn glir i'ch AS yn San Steffan


Rhowch eich cod post isod i ddod o hyd i'ch Aelod lleol o Senedd y DU ac anfonwch lythyr yn tynnu sylw at eich gwrthwynebiadau i'r cytundeb fasnach arfaethedig rhwng y DU ac Awstralia.

Nodwch eich côd post yn llawn gyda bwlch  EG: SY23 3AS

NEU, os hoffech chi lawrlwytho llythyr y gellir ei argraffu a'i anfon at eich AS trwy'r post, cliciwch yma.