Gostyngiadau a Phartneriaid

Fel rhan o’ch aelodaeth gyda UAC, ar eich rhan byddwn yn trafod er mwyn i chi ddod o hyd i weithwyr proffesiynol a chynnyrch ar brisiau gostyngol. O 5% oddi ar gerbydau i hanner awr o ymgynghoriad am ddim, rydym yn dod o hyd i’r fargen orau i chi. Cysylltwch â'ch cangen leol er mwyn dod o hyd i'r cwmnïau a'r cynnyrch sydd ar gael yn eich rhanbarth.

Arbedion ar weithwyr proffesiynol

Gwasanaethau proffesiynol gan gyfreithwyr, cyfrifwyr, asiantau tir ayyb wedi lleoli ar gyfer gwasanaethu aelodau ym mhob rhanbarth. Gyda’ch aelodaeth amaethyddol lawn, mae modd i chi gael hanner awr o ymgynghoriad am ddim gyda phob un o’r cwmnïau hyn. Mae gostyngiad o 15% ar ffioedd y Cynghorwyr ar gael gan y rhan fwyaf o gwmnïau.

Arbedion ar gynnyrch

Mae gostyngiadau UAC yn golygu arbedion ar ystod o gynnyrch. Rydym wedi cytuno ar fargeinion ar gyfer y gwasanaethau yr ydych chi angen fwyaf yn amrywio o 5%+ oddi ar gerbydau, cyflenwyr adeiladwyr, arbedion ynni a llawer mwy.

Cyfreithwyr Amaethyddol

Asiantiaid Tir

Cyfreithwyr Gofal Iechyd Parhao

Brocer Asedau Cyllid

Cyfrifwyr

Cerbydau

  • Isuzu Cynigion arbennig ar gerbydau Isuzu D-Max 4x4

Bythynnod gwyliau

Masnachwyr Adeiladu

Arbedion Ynni