Gostyngiadau a Phartneriaid

Fel rhan o’ch aelodaeth gyda UAC, ar eich rhan byddwn yn trafod er mwyn i chi ddod o hyd i weithwyr proffesiynol a chynnyrch ar brisiau gostyngol.

O 5% oddi ar gerbydau i hanner awr o ymgynghoriad am ddim, rydym yn dod o hyd i’r fargen orau i chi. Cysylltwch â'ch cangen leol er mwyn dod o hyd i'r cwmnïau a'r cynnyrch sydd ar gael yn eich rhanbarth.

Arbedion ar weithwyr proffesiynol

Image
Professional services provided by lawyers, accountants, land agents etc located to serve members in each region. With your full agricultural membership you can gain a free half hour consultation with each of these companies. A 15% discount on the advisors' published fees is also available from most companies.

Arbedion ar gynnyrch

Image
FUW discounts allows our members to access savings on a range of products. We have negotiated deals for the services you told us you required most- ranging generally from 2-10% off vehicles, builders merchants, energy savings and more.

Cyfreithwyr Amaethyddol

Asiantiaid Tir

Cyfreithwyr Gofal Iechyd Parhao

Brocer Asedau Cyllid

Cyfrifwyr

Cerbydau

  • Isuzu Cynigion arbennig ar gerbydau Isuzu D-Max 4x4

Bythynnod gwyliau

Masnachwyr Adeiladu

Arbedion Ynni