Denbigh & Flint meeting cancelled - Sustainable Farming & Our Land consultation

Due to unforeseen circumstances our Sustainable Farming & Our Land consultation meeting for Denbigh and Flint on Monday 16 September has been postponed until further notice.  Apologies for any inconvenience caused, we will rearrange shortly. 

Oherwydd amgylchiadau annisgwyl, mae ein cyfarfod ymgynghori Ffermio Cynaliadwy a'n Tir ar gyfer Dinbych a Fflint, dydd Llun 16 Medi wedi'i ohirio hyd nes y clywir yn wahanol. Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra a achosir, byddwn yn aildrefnu cyn bo hir.


Print