Unedau Magu/Pesgi Cymeradwy a Gwerthiannau Penodol TB o fewn ardaloedd TB uchel yng Nghymru

Mae Unedau Pesgi Cymeradwy (AFUau) wedi’u cymeradwyo’n unol â chyfyngiadau bioddiogelwch a TB llym, a rhaid iddynt fod yn unedau dan do sydd wedi’u lleoli mewn ardaloedd TB uchel, gyda thrwyddedau cymeradwy i symud gwartheg ar, ac oddi ar y daliad.

Hyd at ddiwedd 2020, dim ond anfon gwartheg yn uniongyrchol i’w lladd y gallai Unedau Pesgi Cymeradwy ei wneud. Fodd bynnag, ers 1af Ionawr 2021, gellir symud anifeiliaid unigol i AFU arall gyda’r drwydded gywir.

Bydd Unedau Magu Cymeradwy yng Nghymru hefyd yn cael prynu lloi o ddaliadau gyda chyfyngiadau TB lluosog, neu ddaliadau gyda Statws heb TB Swyddogol (OTF), i’w pesgi ac yna’u gwerthu i AFU arall i orffen eu pesgi.

Yn Nhachwedd 2020, cynhaliwyd Marchnad Oren beilot ac o ganlyniad, bydd marchnadoedd eraill o fewn ardaloedd TB uchel yng Nghymru’n gallu gwneud cais am ganiatâd i gynnal Marchnad Oren, a bydd y polisi diwygiedig yn cael ei adolygu mewn 12 mis.

Dim ond gwartheg o ddaliadau gyda chyfyngiadau TB (nid AFUau) all gael mynediad i Farchnad Oren, gyda thrwydded gan APHA ar gyfer y symud. Gall yr anifeiliaid hyn fynd i AFU yng Nghymru neu Loegr yn unig, neu gael eu hanfon yn uniongyrchol i’w lladd, ac ni chânt ddychwelyd i’w daliad cartref ar ôl eu gwerthu.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno’r newidiadau hyn ar ôl cydweithio â chynrychiolwyr y diwydiant a’r Undebau Ffermio, mewn ymateb i’r newid polisi sy’n sicrhau bod lloi a enir i’r diwydiant llaeth yn cael eu magu nes eu bod yn wyth wythnos oed.

Gellir cysylltu ag APHA ar 0300 3038268 neu Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Argraffu