Aberystwyth - Prif Swyddfa

Farmers' Union of Wales
Llys Amaeth
Plas Gogerddan
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3BT

01970 820820
post@fuw.org.uk

Sir Fôn

Ynys Môn
Undeb Amaethwyr Cymru 
2/3 Ffordd Glanhwfa
Llangefni 
Ynys Môn
LL77 7EN

01248 750250
anglesey@fuw.org.uk

Brycheiniog a Maesyfed

Undeb Amaethwyr Cymru 
Maes Sioe Frenhinol Cymru
Llanelwedd
Llanfair ym Muallt
Powys
LD2 3NJ

01982 554030
breconandradnor@fuw.org.uk

Caernarfon

Undeb Amaethwyr Cymru
Llys Amaeth
2 Stryd y Castell
Caernarfon
Gwynedd 
LL55 1SE

01286 672541
caernarfon@fuw.org.uk

Caerfyrddin

Undeb Amaethwyr Cymru
13A Ffordd Barn
Caerfyrddin
SA31 1DD

01267 237974
carmarthen@fuw.org.uk

Ceredigion

Undeb Amaethwyr Cymru
21 Stryd Fawr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BG

01570 424515
ceredigion@fuw.org.uk

Dinbych a Fflint

Undeb Amaethwyr Cymru
2 Llys Clwyd
Parc Busnes Lon Parcwr
Ruthin
LL15 1NJ

01824 707198
dinbychflint@fuw.org.uk

Morgannwg

Undeb Amaethwyr Cymru
58 Eastgate
Y bontfaen 
Bro Morgannwg
CF71 7AB

01446 774838
glamorgan@fuw.org.uk

Gwent

Undeb Amaethwyr Cymru
Park Chambers
10 Hereford Road
Abergavenny
Monmouthshire
NP7 5PR

01873 853280
gwent@fuw.org.uk

Merionnydd

Undeb Amaethwyr Cymru
Tŷ Mawr
Llys Owain
Dolgellau
Gwynedd
LL40 1AF

01341 422298
meirionnydd@fuw.org.uk

Sir Drefaldwyn

Undeb Amaethwyr Cymru
Uned 2 Parc Busness St Giles 
Pool Road
Drenewydd
Powys
SY16 3AJ

01686 626889
montgomeryshire@fuw.org.uk

Sir Benfro

Undeb Amaethwyr Cymru
Uned 4, Canolfan Fusnes Hwlffordd
Merlins Court
Winch Lane
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 1SB

01437 762913
pembrokeshire@fuw.org.uk