Image

Mae tîm polisi UAC yn gweithio o’r Brif Swyddfa yn Aberystwyth ac yn gyfrifol am arwain a chasglu safbwyntiau’r aelodau drwy ddeuddeng cangen sirol yr undeb a’r un ar ddeg pwyllgor polisi

Mae staff yr adran yn cadw llygad cyson ar y datblygiadau diweddaraf yn y byd amaethyddol er mwyn cynghori a lobio adrannau a chyrff sy’n gwneud penderfyniadau sy’n effeithio ar amaethyddiaeth yng Nghymru. 

Mae’r adran hefyd yn gweithio’n agos gydag Adran y Wasg yr undeb sy’n pwysleisio’r rhan allweddol mae amaethyddiaeth yn chwarae wrth ddiogelu amgylchedd Cymru a chynnal cymunedau a diwylliant gwledig.

Dyma rai o’r materion gafodd sylw gan Dîm Polisi UAC: