Y Llais Annibynnol ar gyfer Ffermydd Teuluol Cymru

Ni yw'r unig undeb amaethyddol sy'n cynrychioli ffermwyr Cymru yn gyfan gwbl, ac yn cael ei chydnabod gan Lywodraeth y DU i wneud hynny ers 1978. Fel rhan o’n pecyn aelodaeth rydym yn cynnig- cyngor arbenigol, gostyngiadau a chynigion i'n haelodau, cyngor ar y datblygiadau polisi diweddaraf, darparu rhwydwaith o swyddfeydd lleol, lobïo llywodraeth a’r rhai sy’n gwneud y penderfyniadau, a rhoi llais i ffermwyr Cymru. Ein nod yw i ddiogelu a hyrwyddo buddiannau’r rheiny sy’n ennill incwm o amaethyddiaeth yng Nghymru. Rydym yn ymfalchïo yn y cysylltiad sydd gennym gyda'n ffermwyr. Ymunwch heddiw

Diddordeb mewn ymuno?

Byddwn yn anfon manylion eich aelodaeth atoch yn ogystal â manylion cyswllt eich swyddfa sirol lleol

Rhowch eich manylion isod:
Ni yw’r unig Undeb amaethyddol yng Nghymru sydd wedi derbyn cydnabyddiaeth swyddogol gan Lywodraeth y DU i “siarad ar ran ffermwyr Cymru” a dyna’n union beth rydym yn ei wneud.
Glyn Roberts, Llywydd
 • Maniffesto Etholiad

  Amlinellu blaenoriaethau

  "Mae angen i'r llywodraeth nesaf ddeall yr heriau a'r cyfleoedd sylweddol sy’n wynebu ffermydd teuluol Cymru er lles ein dyfodol ni gyd” meddai Glyn Roberts

  Darllenwch mwy
 • Arbed Arian!

  Cynigion i Aelodau

  Fel rhan o’ch aelodaeth gyda UAC, ar eich rhan byddwn yn trafod er mwyn i chi ddod o hyd i weithwyr proffesiynol a chynnyrch ar brisiau gostyngol

  Darllenwch mwy
 • Cynnig Cyngor

  Rhys Groucott, Gwent

  Roedd y cymorth a’r cyngor y cefais gan fy swyddfa UAC lleol yn allweddol ar gyfer Tenantiaeth Busnes Fferm.

  Darllenwch mwy
 • Llwyddiant Ffurflen TS

  UAC yn cwblhau +3500 o ffurflenni

  "Rydym yn ddyledus i bob aelod o staff a'r ffermwyr hynny sydd wedi gweithio oriau hir. Roedd yr adborth gan aelodau a staff wedi bod yn tu hwnt o gadarnhaol"

  Darllenwch mwy

Cysylltwch â ni

Undeb Amaethwyr Cymru
Llys Amaeth
Plas Gogerddan
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3BT

 01970 820820
 Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Dweud eich dweud

Defnyddiwch y teclyn hyn i ddod o hyd i'ch cynrychiolwyr etholedig lleol, ac yna bydd modd i chi ddewis pwy i anfon neges at drwy e-bost ynglŷn â pam bod #AmaethAmByth

Cod Post