Iechyd da!

gan Angharad Evans, Swyddog Cyfathrebu’r Iaith Gymraeg

W’n i ddim amdanoch chi, ond mae yna bethau rwy’n hoff iawn am bob tymor (a llwyth o bethau dwi ddim mor hoff o hefyd!) ond mae adeg hyn o’r flwyddyn yn bert iawn, gyda’r dail yn dechrau newid lliw, ac i gael bod yn Gardi go iawn am funud, yn gwerthfawrogi’r hyn sy’n rhad ac am ddim ar stepen drws sef y cloddiau’n llawn mwyar duon a’r coed afalau’n llawn ffrwythau - dyna chi rai bwydydd lleol cynaliadwy ar eu gorau! A ninnau yng nghanol y tymor diolchgarwch - dyna ddechrau da ar y diolch am yr hyn sy’n lleol i ni.

Mae amser hyn o’r flwyddyn yn ddelfrydol hefyd i griw bach o ffermwyr entrepreneuraidd yng Ngogledd Ceredigion, ac roedd gweld miloedd o afalau heb eu casglu neu wedi cwympo mewn gerddi lleol ar ddiwedd bob haf yn gyfle perffaith i sefydlu busnes ecogyfeillgar newydd sy’n ariannu ei hun, a dyna gychwyn Seidr Pisgah Chi.

Mae’r criw tu ôl i Seidr Pisgah Chi, sydd â chysylltiadau agos a’r Undeb yng Ngheredigion, yn cynnwys 5 o ffrindiau o gefndir gwaith gwahanol, ond maent yn rhannu’r un awch a brwdfrydedd wrth ddatblygu’r fenter ymhellach.

Un sydd wedi bod yn rhan o’r daith o’r cychwyn cyntaf yw Elen Pencwm. Roedd Elen yn adnabod y rhan fwyaf o’r grŵp yn barod, ond yn rhinwedd ei swydd fel arweinydd Agrisgôp Cyswllt Ffermio, cefnogodd y criw wrth iddynt ddechrau ar eu menter newydd, ond o lle daeth y syniad o fragu a gwerthu seidr? Dyma Elen i egluro mwy: “Dechreuodd menter Seidr Pisgah Chi nôl yn 2019 wedi i griw lleol o ardal Pisgah ger Aberystwyth benderfynu eu bod eisiau creu rhywbeth o’r holl afalau oedd yn mynd yn wastraff ar hyd y lle.

“Dechreuwyd grŵp Agrisgôp, sef rhaglen datblygu rheolaeth ar gyfer teuluoedd ffermio, dan adain Menter a Busnes. Mae’n dod ag unigolion a theuluoedd at ei gilydd ar lefel leol er mwyn trafod a bwrw ymlaen â syniadau busnes.