Y Llais Annibynnol ar gyfer Ffermydd Teuluol Cymru

Ni yw'r unig undeb amaethyddol sy'n cynrychioli ffermwyr Cymru yn gyfan gwbl, ac yn cael ei chydnabod gan Lywodraeth y DU i wneud hynny ers 1978. Fel rhan o’n pecyn aelodaeth rydym yn cynnig- cyngor arbenigol, gostyngiadau a chynigion i'n haelodau, cyngor ar y datblygiadau polisi diweddaraf, darparu rhwydwaith o swyddfeydd lleol, lobïo llywodraeth a’r rhai sy’n gwneud y penderfyniadau, a rhoi llais i ffermwyr Cymru. Ein nod yw i ddiogelu a hyrwyddo buddiannau’r rheiny sy’n ennill incwm o amaethyddiaeth yng Nghymru. Rydym yn ymfalchïo yn y cysylltiad sydd gennym gyda'n ffermwyr. Ymunwch heddiw

Diddordeb mewn ymuno?

Byddwn yn anfon manylion eich aelodaeth atoch yn ogystal â manylion cyswllt eich swyddfa sirol lleol

Rhowch eich manylion isod:
Ni yw’r unig Undeb amaethyddol yng Nghymru sydd wedi derbyn cydnabyddiaeth swyddogol gan Lywodraeth y DU i “siarad ar ran ffermwyr Cymru” a dyna’n union beth rydym yn ei wneud.
Glyn Roberts, Llywydd

Have Your Say

Please use this tool to find your elected local representatives, after which you will be able to select who to send a message to by email about why #FarmingMatters.

Postcode:
FUW Logo

Undeb Amaethwyr Cymru and Farmers’ Union of Wales are the trading names of FUW Ltd, which is registered in Wales no. 10935716