Y Llais Annibynnol ar gyfer Ffermydd Teuluol Cymru

This image for Image Layouts addon
Image

Amdanon Ni

Ein nod yw i ddiogelu a hyrwyddo buddiannau’r rheiny sy’n ennill incwm o amaethyddiaeth yng Nghymru. Rydym yn ymfalchïo yn y cysylltiad sydd gennym gyda'n ffermwyr.

Fel rhan o’n pecyn aelodaeth rydym yn cynnig- cyngor arbenigol, gostyngiadau a chynigion i'n haelodau, cyngor ar y datblygiadau polisi diweddaraf, darparu rhwydwaith o swyddfeydd lleol, lobïo llywodraeth a’r rhai sy’n gwneud y penderfyniadau, a rhoi llais i ffermwyr Cymru. 

Ymunwch heddiw
Image
Image
Yn cefnogi'r yn y sector amaethyddol sydd ag iechyd ag iechyd meddwl gwael drwy roi cymorth, lledaenu ymwybyddiaeth a hyfforddi'r rhai ym maes ffermio i fod yn ymygbodol o iechyd meddwl gwael a'i broblem yn ein sector.
Image