• Mae aelodaeth llawn yn rhoi mynediad i chi i’r holl wasanaethau, gostyniadau a’r cyngor sydd ar gael
  • Ymunwch â ni i dderbyn aelodaeth gwerth eich arian sydd o fudd i'ch fferm nawr!
  • Gwasanaethau gwych ar gyfer eich fferm a'ch diwydiant
  • Rydym yn lobio ac yn dylanwadu ar y rhai sy’n gwneud penderfyniadau mewn llywodraeth ar eich rhan

Join FUW

Fel rhan o’n pecyn aelodaeth, rydym yn cynnig- cyngor arbenigol, nifer o ostyngiadau ac ymgynghoriadau am ddim, rhoi cyngor ar y datblygiadau polisi diweddaraf, darparu rhwydwaith o swyddfeydd lleol, lobïo llywodraeth a’r rhai sy’n gwneud y penderfyniadau, a rhoi llais i ffermwyr Cymru.

Ein nod yw i ddiogelu a hyrwyddo buddiannau’r rheiny sy’n ennill incwm o amaethyddiaeth yng Nghymru. Rydym yn ymfalchïo yn y cysylltiad sydd gennym gyda'n ffermwyr. Mae gennym strwythur democrataidd a lleol, sy’n golygu bod aelodau’n dylanwadu ar bolisi UAC ac yn graidd i’r Undeb

Nhw hefyd fu’n gyfrifol am yr holl waith papur fel bod modd i fi hawlio Cynllun y Taliad Sylfaenol o dan y categori Ffermwr Ifanc. Roedd cymorth UAC yn amhrisiadwy.
RHYS GROUCOTT, GWENT
Rhys

Diddordeb mewn ymuno?

Byddwn yn anfon manylion eich aelodaeth atoch yn ogystal â manylion cyswllt eich swyddfa sirol lleol

Rhowch eich manylion isod:

Cysylltwch â ni

Undeb Amaethwyr Cymru
Llys Amaeth
Plas Gogerddan
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3BT

 01970 820820
 Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Dweud eich dweud

Defnyddiwch y teclyn hyn i ddod o hyd i'ch cynrychiolwyr etholedig lleol, ac yna bydd modd i chi ddewis pwy i anfon neges at drwy e-bost ynglŷn â pam bod #AmaethAmByth

Cod Post