Ymunwch

Fel rhan o’n pecyn aelodaeth, rydym yn cynnig- cyngor arbenigol, nifer o ostyngiadau ac ymgynghoriadau am ddim, rhoi cyngor ar y datblygiadau polisi diweddaraf, darparu rhwydwaith o swyddfeydd lleol, lobïo llywodraeth a’r rhai sy’n gwneud y penderfyniadau, a rhoi llais i ffermwyr Cymru.

Ein nod yw i ddiogelu a hyrwyddo buddiannau’r rheiny sy’n ennill incwm o amaethyddiaeth yng Nghymru. Rydym yn ymfalchïo yn y cysylltiad sydd gennym gyda'n ffermwyr. Mae gennym strwythur democrataidd a lleol, sy’n golygu bod aelodau’n dylanwadu ar bolisi UAC ac yn graidd i’r Undeb

 

 

Nhw hefyd fu’n gyfrifol am yr holl waith papur fel bod modd i fi hawlio Cynllun y Taliad Sylfaenol o dan y categori Ffermwr Ifanc. Roedd cymorth UAC yn amhrisiadwy.
RHYS GROUCOTT, GWENT
Rhys

 

Phone: 01970 820820
Email: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.
Llys Amaeth, Plas Gogerddan, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3BT

Phone: 01248 750250
Email: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.
2/3 Glanhwfa Road, Llangefni, Isle of Anglesey, LL77 7EN

Phone: 01446 774838
Email: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.
58 Eastgate, Cowbridge, Vale of Glamorgan, CF71 7AB

Phone: 01437 762913
Email: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.
Unit 4, Haverfordwest Business Centre, Merlins Court, Winch Lane, Haverfordwest, Pembrokeshire, SA61 2JE

Phone: 01267 237974
Email: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.
13A Barn Road, Carmarthen, Carmarthenshire, SA31 1DD

01570 424515 - 21 Stryd Fawr, Llanbedr, Pont Steffan, Ceredigion, SA48 7BG

Phone: 01286 672541
Email: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.
Llys Amaeth, 2 Stryd y Castell, Caernarfon, LL55 1SE

Phone: 01341 422298
Email: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.
Merioneth, Ty Mawr, Llys Owain, Dolgellau, Gwynedd, LL40 1AF

Phone: 01824 707198
Email: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.
2 Llys Clwyd, Parc Busnes Lon Parcwr, Ruthin, Denbighshire, LL15 1NJ

Phone: 01686 626889
Email: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.
Unit 2, St Giles Business Park, Pool Road, Newtown, Powys, SY16 3AJ

Phone: 01982 554030
Email: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.
FUW Pavilion, RWAS Showground, Llanelwedd, Builth Wells, Powys, LD2 3NJ

Phone: 01570 424515
Email: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.
21 Stryd Fawr, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 7BG

Phone: 01873 853280
Email: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.
Park Chambers, 10 Hereford Road, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5PR

 

Diddordeb mewn ymuno?

Byddwn yn anfon manylion eich aelodaeth atoch yn ogystal â manylion cyswllt eich swyddfa sirol lleol

Rhowch eich manylion isod: