• Lobio'r llywodraeth & arweinydd y diwydiant
  • Monitro a cynorthwyo ar y ddatblygiadau diweddaraf
  • Yn darparu cyngor a wybodaeth penodol

Polisi

Mae tîm polisi UAC yn gweithio o’r Brif Swyddfa yn Aberystwyth ac yn gyfrifol am arwain a chasglu safbwyntiau’r aelodau drwy ddeuddeng cangen sirol yr undeb a’r un ar ddeg pwyllgor polisi

Mae staff yr adran yn cadw llygad cyson ar y datblygiadau diweddaraf yn y byd amaethyddol er mwyn cynghori a lobio adrannau a chyrff sy’n gwneud penderfyniadau sy’n effeithio ar amaethyddiaeth yng Nghymru. Mae’r adran hefyd yn gweithio’n agos gydag Adran y Wasg yr undeb sy’n pwysleisio’r rhan allweddol mae amaethyddiaeth yn chwarae wrth ddiogelu amgylchedd Cymru a chynnal cymunedau a diwylliant gwledig. Dyma rai o’r materion gafodd sylw gan Dîm Polisi UAC:

Word cloud

Cysylltwch â ni

Undeb Amaethwyr Cymru
Llys Amaeth
Plas Gogerddan
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3BT

 01970 820820
 Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Dweud eich dweud

Defnyddiwch y teclyn hyn i ddod o hyd i'ch cynrychiolwyr etholedig lleol, ac yna bydd modd i chi ddewis pwy i anfon neges at drwy e-bost ynglŷn â pam bod #AmaethAmByth

Cod Post