Gwasanaethau UAC

Rydym yn cynnig rhestr helaeth o wasanaethau i’n haelodau. Dyma esiampl o’r gwasanaethau mwyaf poblogaidd sy’n rhan o’r pecyn: 

 • Cwblhau ffurflen Taliad Sengl
 • Cyngor proffesiynol gan Swyddog Gweithredol lleol UAC drwy gydol y flwyddyn 
 • Cyngor a chymorth gydag ymholiadau, apeliadau a chosbau gan Lywodraeth Cymru- CTS, Glastir, Glastir Organig, Gwaith Cyfalaf ayyb
 • Papur newydd amaethyddol misol i’ch drws yn rhad ac am ddim gyda diweddariadau a’r newyddion amaethyddol Cymreig diweddaraf
 • Cofrestru eich symudiadau BCMS
 • Cwblhau eich TAW ar-lein bob chwater
 • Mynediad am ddim i bob cynhadledd genedlaethol a lleol UAC
 • RPW ar-lein- cofrestru a chymorth cyffredinol 
 • Cymorth ar faterion cynllunio, llwybrau tramwy, anghydfodau ynglyn â ffiniau a materion tenantiaeth
 • Cymorth gydag etifeddiaeth, profiant ac olyniaeth 
 • Cymorth gydag fforddfraint a hawddfraint
 • Materion yn ymwneud â chwmniau cyfleustodau 

Gall ein timoedd proffesiynol yn eich swyddfa leol agosaf a’r tîm polisi yn y Brif Swyddfa gynnig cymorth ar nifer o faterion arall. 

Cysylltwch heddiw i gael rhagor o wybodaeth ynglŷn ag ymaelodi.. 

FUW Services

Cysylltwch â ni

Undeb Amaethwyr Cymru
Llys Amaeth
Plas Gogerddan
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3BT

 01970 820820
 Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Dweud eich dweud

Defnyddiwch y teclyn hyn i ddod o hyd i'ch cynrychiolwyr etholedig lleol, ac yna bydd modd i chi ddewis pwy i anfon neges at drwy e-bost ynglŷn â pam bod #AmaethAmByth

Cod Post