Gostyngiadau a Phartneriaid

Arbedion ar weithwyr proffesiynol

Image
Gwasanaethau proffesiynol a ddarperir gan gyfreithwyr, cyfrifwyr, asiantau tir ac ati wedi'u lleoli i wasanaethu aelodau ym mhob rhanbarth. Gyda'ch aelodaeth amaethyddol lawn gallwch gael ymgynghoriad hanner awr am ddim gyda phob un o'r cwmnïau hyn. Mae gostyngiad o 10% ar ffioedd cyhoeddedig yr ymgynghorwyr hefyd ar gael gan y mwyafrif o gwmnïau.

Arbedion ar gynnyrch

Image
Mae gostyngiadau FUW yn caniatáu i'n haelodau gael gafael ar arbedion ar ystod o gynhyrchion. Rydym wedi sicrhau bargeinion ar gyfer y gwasanaethau y dywedasoch wrthym sydd eu hangen fwyaf - yn amrywio o masnachwyr adeiladu i arbedion ynni a mwy.
Image
Gall aelodau FUW dderbyn 30 munud o ymgynghoriad am ddim gyda'r Stiward Tir Davis Meade.

Mewngofnodwch i lawrlwytho'ch taleb gostyngiad.
Image
Gall aelodau FUW dderbyn 10% i ffwrdd ar ffioedd.

Mewngofnodwch i lawrlwytho'ch taleb gostyngiad.
Image
Gall aelodau FUW dderbyn chwiliad am ddim i filiau cyfleustodau busnes rhatach drwy Love Energy Savings.

Mewngofnodwch i lawrlwytho'ch taleb gostyngiad.
Image
Gall aelodau FUW dderbyn 5% o gostyngiad ar CFMOTO ATVau and UTVau newydd.

Mewngofnodwch i lawrlwytho'ch taleb gostyngiad.
Image
Gall aelodau FUW dderbyn 30 munud o ymgynghotiad am ddim a 10% i ffwrdd ar ffioedd.

Mewngofnodwch i lawrlwytho'ch taleb gostyngiad.
Image
Gall aelodau FUW dderbyn 30 munud o ymgynghoriad am ddim a 10% i ffwrdd ar ffioedd.

Mewngofnodwch i lawrlwytho'ch taleb gostyngiad.
Image
Gall aelodau FUW dderbyn 10% i ffwrdd wrth ddyfynnu 'Trade Cash Card'.

Mewngofnodwch i lawrlwytho'ch taleb gostyngiad.
Image
Gall aelodau FUW dderbyn bargeinion ar draws yr ystod gyfan o D-Max newydd.
Gostyngiad o £250 - £1000 oddi ar yr ystod 21MY

Mewngofnodwch i lawrlwytho'ch taleb gostyngiad.
Image
Gostyngiad o hyd at 20% ar liniaduron Dell ac ategolion at ddefnydd personol neu fusnes

 
Image

Gostyngiad o 25% ynghyd â chymorth technegol ar-lein am ddim - i'ch helpu i wneud treth yn ddigidol



 
Image

Gall aelodau FUW dderbyn gostyngiadau oddi ar ceir a cerbydau
masnachol newydd Ford.