Gweinyddwr Yswiriant - Morgannwg / Gwent

Gwasanaethau Yswiriant FUW yw un o brif froceriaid yswiriant Cymru. Trwy weithio’n agos gyda phanel o gwmnïau yswiriant amaethyddol a masnachol arbenigol, mae modd i ni dargedu ystod eang o bolisiau sydd ar gael yn y farchnad gan sicrhau gwerth am arian i’n cwsmeriaid. ‘Rydym wedi meithrin enw da am gynnig gwasanaeth gwybodus a phroffesiynol i gwsmeriaid amaethyddol, cwmnïau bychain, masnachol a chwsmeriaid yswiriant personol ar draws Cymru.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol ardderchog ac yn ddelfrydol profiad o weithio yn y maes gwasanaethau cwsmeriaid, yswiriant neu wasanaethau ariannol. Byddwch yn gyfrifol am gysylltu wyneb yn wyneb, ar lafar ac yn ysgrifenedig gyda chwsmeriaid presennol a newydd Gwasanaethau Yswiriant FUW.

Gweinyddwr Yswiriant - Sir Gar

Gwasanaethau Yswiriant FUW yw un o brif froceriaid yswiriant Cymru. Trwy weithio’n agos gyda phanel o gwmnïau yswiriant amaethyddol a masnachol arbenigol, mae modd i ni dargedu ystod eang o bolisiau sydd ar gael yn y farchnad gan sicrhau gwerth am arian i’n cwsmeriaid. ‘Rydym wedi meithrin enw da am gynnig gwasanaeth gwybodus a phroffesiynol i gwsmeriaid amaethyddol, cwmnïau bychain, masnachol a chwsmeriaid yswiriant personol ar draws Cymru.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol ardderchog ac yn ddelfrydol profiad o weithio yn y maes gwasanaethau cwsmeriaid, yswiriant neu wasanaethau ariannol. Byddwch yn gyfrifol am gysylltu wyneb yn wyneb, ar lafar ac yn ysgrifenedig gyda chwsmeriaid presennol a newydd Gwasanaethau Yswiriant FUW.