Gweithredwr Cyfrif

Mae gennym gyfle cyffrous i benodi Gweithredwr Cyfrif yng Ngogledd Ceredigion, Gorllewin Cymru. Wedi'i leoli yn Aberystwyth, byddwch chi'n gyfrifol am drefnu polisïau yswiriant a chynhyrchu refeniw trwy gynnal, datblygu ac ehangu cyfrif presennol o gleientiaid masnachol a phersonol gyda thueddiad tuag at y sector amaethyddol.

Cynigir y rôl yn llawn amser a pharhaol ac mae potensial gwirioneddol i ddatblygu'r rôl a chynyddu'r cyflog dros amser.

Yn ddelfrydol, bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad yswiriant masnachol o fewn y diwydiant yswiriant mewn rôl debyg i Weithredwr Cyfrif.

Am ragor o fanylion, gofynnwch am becyn cais gan nodi eich enw llawn a'ch cyfeiriad oddi wrth Jackie Burrows - Rheolwr Datblygu Busnes. E-bost: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.. Dyddiad cau 17 Awst 2018.

Cyflog cystadleuol, ar enillion targed, £30,000

MAE GWASANAETHAU YSWIRIANT FUW CYF YN CAEL EIAWDURDODI A’I REOLI GAN Y ‘FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY’. RHIF COFRESTRU 615251

Gwasanaethau Yswiriant FUW - Rheolwr Gweinyddol

Gwasanaethau Yswiriant FUW yw un o'r broceriaid yswiriant mwyaf blaenllaw yng Nghymru. Drwy weithio'n agos gyda phanel o gwmnïau yswiriant amaethyddol a masnachol arbenigol, mae gennym ddewis eang o gynnyrch arloesol ac yn cynnig gwerth am arian i'n dalwyr polisïau. Rydym wedi meithrin enw da am gynnig gwasanaeth gwybodus a phroffesiynol i gwsmeriaid amaethyddol, masnachol a phersonol a mentrau bach, ledled Cymru.

Mae gennym gyfle cyffrous i ymuno â'r tîm fel Rheolwr Gweinyddol yn llawn amser a pharhaol.

Yn atebol i'r Cyfarwyddwr Cydymffurfio a Gweinyddol ac yn cydweithio'n agos gyda'r Tîm Gweithredol a Chymorth Acturis, cyfrifoldeb y rôl yw sicrhau bod prosesau gweinyddu yn gweithredu’n  llyfn, yn effeithlon ac yn cydymffurfio o fewn y busnes, ar draws gweithrediadau, cydymffurfiaeth a datblygu busnes.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad blaenorol o yswiriant masnachol sydd wedi datblygu o gefndir brocer ac mae’r swydd yn cynnig cyflog a budd-daliadau yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad.

P'un a ydych chi'n berson yswiriant profiadol neu rywun sy'n chwilio am her newydd mewn amgylchedd newydd, rydym am glywed wrthych chi.

Am fanylion pellach, dangos diddordeb neu i wneud cais, anfonwch eich CV trwy e-bost gan nodi eich enw a'ch cyfeiriad llawn i'r Cyfarwyddwr Cydymffurfio, Roger Van Praet DipCII Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Y dyddiad cau yw 19 Awst 2018 ond mae hawl gyda ni i gau’r ceisiadau cyn y dyddiad yma.

Cyflog cystadleuol £28,000 i £32,000 yn dibynnu ar brofiad a chymwysterau.

Lleoliad - hyblyg (ar draws y cwmni)

Gwasanaethau Yswiriant FUW - Gweithredwr Cyfrif

Mae gennym gyfle cyffrous i benodi Gweithredwr Cyfrif yn Sir Fynwy, De Ddwyrain Cymru. Wedi'i leoli yn y Fenni, byddwch chi'n gyfrifol am drefnu polisïau yswiriant a chynhyrchu refeniw trwy gynnal, datblygu ac ehangu cyfrif presennol o gleientiaid masnachol a phersonol gyda thueddiad tuag at y sector amaethyddol.

Cynigir y rôl yn llawn amser a pharhaol ac mae potensial gwirioneddol i ddatblygu'r rôl a chynyddu'r cyflog dros amser.

Yn ddelfrydol, bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad yswiriant masnachol o fewn y diwydiant yswiriant mewn rôl debyg i Weithredwr Cyfrif.

Am ragor o fanylion, gofynnwch am becyn cais sy'n nodi eich enw llawn a'ch cyfeiriad oddi wrth Jackie Burrows-Rheolwr Datblygu Busnes. E-bost: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.  Dyddiad cau 17 Awst 2018.

Cyflog cystadleuol, ar enillion targed £30,000

MAE GWASANAETHAU YSWIRIANT FUW CYF YN CAEL EIAWDURDODI A’I REOLI GAN Y ‘FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY’.RHIF COFRESTRU 615251

Gwasanaethau Yswiriant FUW - Cydlynydd Cyfrif

Gwasanaethau Yswiriant FUW yw un o brif froceriaid yswiriant Cymru.Trwy weithio’n agos gyda phanel o gwmnïau yswiriant amaethyddol a masnachol arbenigol, mae modd i ni dargedu prif gynnyrch y farchnad gan sicrhau gwerth yr arian i’n cwsmeriaid.
Rydym wedi meithrin enw da am gynnig gwasanaeth gwybodus a phroffesiynol i gwsmeriaid amaethyddol, cwmnïau bychain, masnachol a phersonol ar draws Cymru.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol ardderchog ac o bosib â phrofiad o weithio mewn sefyllfaoedd o wasanaethau cwsmeriaid/yswiriant/gwasanaethau ariannol. Byddwch yn gyfrifol am gysylltu wyneb yn wyneb, ar lafar ac yn ysgrifenedig gyda chwsmeriaid presennol a newydd Gwasanaethau Yswiriant FUW. Mi fyddwch yn ymwneud a phrosesu ac ymdrin â gweithrediadau polisïau yswiriant yn ogystal â dyletswyddau swyddfa.

Os ydych chi’n berson sydd â phrofiad o yswiriant neu rywun sy’n chwilio am her newydd mewn maes newydd, rydym am glywed wrthych chi.

Byddai’r gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg a gwybodaeth am yswiriant neu amaethyddiaeth yn fanteisiol.

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y swydd, a wnewch chi anfon eich CV gan nodi eich enw llawn a chyfeiriad at Jackie Burrows, Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Cyflog cystadleuol £17,000

Mae Gwasanaethau Yswiriant FUW Cyf yn cael eiAwdurdodi a’I reoli gan y ‘Financial Conduct Authority’.Rhif Cofrestru 615251
 

 

Cysylltwch â ni

Undeb Amaethwyr Cymru
Llys Amaeth
Plas Gogerddan
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3BT

 01970 820820
 Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Dweud eich dweud

Defnyddiwch y teclyn hyn i ddod o hyd i'ch cynrychiolwyr etholedig lleol, ac yna bydd modd i chi ddewis pwy i anfon neges at drwy e-bost ynglŷn â pam bod #AmaethAmByth

Cod Post
FUW Logo