Swyddog y Wasg – Cytundeb tymor byr

Mae gennym gyfle tymor byr i berson sy’n deall y cyfryngau i’r dim i ymuno â'n tîm yn Aberystwyth, er y gall lleoliadau eraill fod yn bosibl.

Gan weithio gyda'n cyfarwyddwyr a'n tîm polisi, chi fydd y person fydd yn gyfrifol am yr holl gysylltiadau cyfryngau ac am gynhyrchu copi gwreiddiol.

Byddwch yn rheoli pob digwyddiad gyda’r cyfryngau ac am gynnwys y cyfryngau cymdeithasol fel rhan o ymgyrchoedd cyfathrebu ehangach.

Yn bersonol mi fyddwch:

  • Yn meddu ar wybodaeth dda o’r cyfryngau yng Nghymru a chysylltiadau da.
  • Yn gyfforddus yn ysgrifennu darnau newyddion a barn, yn aml i derfynau amser byr.
  • Yn gallu siarad yn rhugl yn y Gymraeg, tra bod y gallu i ysgrifennu trwy gyfrwng y Gymraeg hefyd yn fanteisiol.
  • Trwydded yrru lân.

Os hoffech ymuno â ni, anfonwch lythyr atom (Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.) gan ddweud pam bod hyn yn gyfle perffaith i chi ynghyd â'ch CV cyn gynted ag a bod modd. 

Rydym yn bwriadu penodi'n gyflym gyda dyddiad cychwyn cynnar.

Cyflog: £24,000.00/y flwyddyn

Croesäwr a Gweinyddwr

Contract rhan amser

I gychwyn cyn gynted a phosib hyd nes Mai 15fed 2019. 

Lleoliad: 1x Caernarfon 1x Rhuthun 1x Caerfyddin

Cyflog: I’w drafod, yn dibynnu ar brofiad. 

Dyddiad Cau: Chwefror 27ain 2019 

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol ardderchog ac o bosib â phrofiad o weithio mewn swyddfa. Byddwch yn gyfrifol am gysylltu wyneb yn wyneb, ar lafar ac yn ysgrifenedig gyda aelodau’r Undeb. Mi fyddwch yn ymwneud a’r broses o groesawu aelodau i’r Swyddfa, trefnu apwyntiadau a chadw trefn ar y gwaith gweinyddol.

Pa un ai ydych chi’n berson sydd â phrofiad o weithio mewn swyddfa neu rywun sy’n chwilio am her newydd mewn maes newydd, rydym am glywed wrthych chi. Noder bod y gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd yng Nghaernarfon ac Rhuthun ac yn ddelfrydol ar gyfer y swydd yng Nghaerfyrddin.

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y swydd, a wnewch chi anfon eich CV gan nodi eich enw llawn a chyfeiriad at Caryl Roberts, Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.  

Cydlynydd Cyfrif

Cydlynydd Cyfrif –  Cyflog cystadleuol £17,000

Gwasanaethau Yswiriant FUW yw un o brif froceriaid yswiriant Cymru.

Trwy weithio’n agos gyda phanel o gwmnïau yswiriant amaethyddol a masnachol arbenigol, mae modd i ni dargedu prif gynnyrch y farchnad gan sicrhau gwerth yr arian i’n cwsmeriaid.

Rydym wedi meithrin enw da am gynnig gwasanaeth gwybodus a phroffesiynol i gwsmeriaid amaethyddol, cwmnïau bychain, masnachol a phersonol ar draws Cymru.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol ardderchog ac o bosib â phrofiad o weithio mewn sefyllfaoedd o wasanaethau cwsmeriaid/yswiriant/gwasanaethau ariannol. Byddwch yn gyfrifol am gysylltu wyneb yn wyneb, ar lafar ac yn ysgrifenedig gyda chwsmeriaid presennol a newydd Gwasanaethau Yswiriant FUW. Mi fyddwch yn ymwneud a phrosesu ac ymdrin

â gweithrediadau polisïau yswiriant yn ogystal â dyletswyddau swyddfa.

Pa un ai ydych chi’n berson sydd â phrofiad o yswiriant neu rywun sy’n chwilio am her newydd mewn maes newydd, rydym am glywed wrthych chi.

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y swydd, a wnewch chi anfon eich CV gan nodi eich enw llawn a chyfeiriad at Karen Royles, Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

FUW Insurance Services Ltd

PO Box 250

ABERYSTWYTH

SY23 9FJ

Dim asiantaethau nac ymgynghorwyr recriwtio

Mae Gwasanaethau Yswiriant FUW Cyf yn cael ei

Awdurdodi a’I reoli gan y ‘Financial Conduct Authority’.

Rhif Cofrestru 615251

Cysylltwch â ni

Undeb Amaethwyr Cymru
Llys Amaeth
Plas Gogerddan
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3BT

 01970 820820
 Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Dweud eich dweud

Defnyddiwch y teclyn hyn i ddod o hyd i'ch cynrychiolwyr etholedig lleol, ac yna bydd modd i chi ddewis pwy i anfon neges at drwy e-bost ynglŷn â pam bod #AmaethAmByth

Cod Post