Ymgyrchoedd diweddaraf

Gyda’r byd yn gaeth i gyfyngiadau symud yn sgil yr argyfwng Coronafirws presennol, a gyda hynny cau ein tafarndai, bwytai a chaffis, mae ffermwyr ledled Cymru wedi dod ar draws amrywiaeth o broblemau sy'n gysylltiedig â'r cau gorfodol.

Mae rhai o'n ffermwyr llaeth wedi colli eu marchnad dros nos ac mae'r sector cig coch yn wynebu materion anghydbwysedd carcas oherwydd newid ym mhatrwm prynu cwsmeriaid.

Gan gydnabod y broblem, mae'r FUW wedi lansio ymgyrch cyfryngau cymdeithasol deublyg yn annog y cyhoedd i gefnogi'r diwydiant trwy ddod â'r profiad o fwyta allan i'w cartrefi.

Beth am weini te prynhawn gartref?

Image

Rhowch gynnig ar doriad newydd

Image