Categorïau Aelodaeth

Image

Aelodaeth Amaethyddol Llawn

Ar gyfer ffermwyr, perchnogion tir, tyddynwyr ac amaethwyr. Mae’r aelodaeth yma yn rhoi mynediad llawn i’r holl wasanaethau, gostyngiadau, canllawiau a chyngor sydd ar gael. Ymweld â’r dudalen aelodaeth i weld y dewis helaeth o wasanaethau.

Mae’r gyfradd aelodaeth yn dibynnu ar sawl erw yw’r fferm. Ffoniwch eich swyddfa leol heddiw i gael rhagor o wybodaeth!

Image

FUW Academi

Mae ein categori aelodaeth FUW Academi yn benodol ar gyfer pobl ifanc sy'n ymwneud â phob agwedd o ddiwydiant gwledig. Trwy ddod yn aelod Academi FUW byddwch yn cael gwybod am y newyddion, digwyddiadau a chyfleoedd amaethyddol diweddaraf yng Nghymru. Dyma'r cam nesaf perffaith i aelodau sy'n gadael oedran cystadleuol y CFfl.

Fel aelod FUW Academi byddwch chi’n cael
 • hyfforddiant a phrawf trelar B + E am bris gostyngol
 • het beanie
 • papur newydd Y Tir yn y post bob mis
 • eich gwahodd i amrywiaeth o ymweliadau fferm, profiadau a digwyddiadau.

Byddwn hefyd yn anfon Bwletin Amaethyddol rheolaidd atoch gyda'r cyfleoedd diweddaraf yn amaethyddiaeth megis grantiau, cynlluniau hyfforddi a phartneriaethau a byddwch hefyd yn gallu manteisio ar holl ostyngiadau aelodau FUW!

Am ychydig dros £1 yr wythnos mae'r aelodaeth hon yn werth rhagorol am arian. Ymunwch ar unwaith!
Image

Aelod Cefn Gwlad

Mae’r aelodaeth yma ar gyfer unigolion sy’n mwynhau ac yn gwerthfawrogi cefn gwlad. Efallai bod gennych dyddyn, a dim ond eisiau derbyn y wybodaeth ddiweddaraf am y datblygiadau allai effeithio arnoch chi, yn hytrach na angen gwasanaethau aelodaeth amaethyddol lawn. Mae’r aelodaeth yma’n cynnwys:
 • gwahoddiad i leisio’ch barn ar bolisïau a datblygiadau diweddar yng nghyfarfodydd cangen leol;
 • derbyn y papur newydd misol 'Y Tir';
 • manylion mewngofnodi i’r wefan gyda’r polisïau diweddaraf a’r newyddion sy’n berthnasol i aelodau cefn gwlad *(Yn dod yn fuan)*;
 • cylchlythyron rheolaidd oddi wrth eich swyddfa leol gyda’r newyddion a’r datblygiadau diweddaraf;
 • gwahoddiadau arbennig i ddigwyddiadau UAC yn y Sioe Frenhinol a digwyddiadau arbenigol yn lleol i chi.
Dim ond £65 y flwyddyn yw’r pecyn yma.
Image

Ffermwr am Oes

Rydym yn falch iawn o hanes ein hundeb. Mae’r ffordd cafodd yr Undeb ei ffurfio dros 60 mlynedd yn nôl wrth wraidd yr hyn yr ydym yn ei wneud heddiw.
 
Y ffermwyr fu’n herio'r diffyg llais i ffermwyr Cymru a'r rhai sydd wedi ymuno ers hynny ac sy’n cefnogi’r Undeb yw'r rheswm pam yr ydym yn parhau’n gadarn ar ran amaethwyr Cymru. Mae hyn yn aelodaeth arbennig i goffau’r hanes a’r bobl sydd wedi sefydlu a diogelu dyfodol a llais cryf ar gyfer ffermwyr Cymru. Efallai eich bod wedi bod yn aelod yn y gorffennol neu wedi ymddeol o waith dyddiol y fferm ond yn dal yn awyddus i gefnogi'r Undeb. Neu, efallai eich bod chi eisiau cefnogi a datblygu’r modd ni’n siarad ar ran aelodau.

Mae’r aelodaeth yma’n cynnwys:
 • copi o’r papur newydd amaethyddol ‘Y Tir’ bob mis.
 • Byddwch hefyd yn medru gweld cyngor ac arweiniad arbenigol ar-lein ar olyniaeth, profiant a materion yn ymwneud ac etifeddiaeth.
 • Byddwch yn derbyn gwahoddiad i dderbyniad caws a gwin ar gyfer aelodau yn unig gyda’r Llywydd, cyn llywyddion, aelodau am oes ac aelodau arall o’r bwrdd ar Faes y Sioe Frenhinol.
Dim ond £100 y flwyddyn yw’r pecyn yma.