Beth yw UAC (FUW)?
UAC yw’r fersiwn gryno o Undeb Amaethwyr Cymru. Corff aelodaeth yw'r FUW, sy'n cynrychioli ffermwyr Cymru yn unig. Dyma'r unig Undeb amaethyddol sy'n cael cydnabyddiaeth swyddogol gan Lywodraeth y DU i siarad ar ran ffermwyr Cymru. Yn aml, cyfeirir at UAC fel FUW.