Nodyn atgoffa caredig gan Iechyd Da

Er gwaetha’r cynnydd yn y nifer o achosion o Covid-19 yng Nghymru, mae Iechyd Da yn pwysleisio i’w cleientiaid eu bod wedi ymrwymo o hyd i gyflenwi’r gwasanaethau milfeddygol a ddarperir i’r gymuned ffermio.

Felly, maent wedi atgoffa eu milfeddygfeydd o bwysigrwydd cadw’r gymuned ffermio a nhw’u hunain yn ddiogel drwy gymryd yr holl ragofalon perthnasol pan maent ar ffermydd. Maent felly’n gofyn yn barchus i’w cleientiaid amaethyddol i gymryd yr holl fesurau angenrheidiol hefyd, a chadw pellter cymdeithasol o 2 fetr yn ystod ymweliadau pan fo’n ymarferol bosib. Fel arfer byddai eu milfeddygon yn croesawu unrhyw luniaeth a gynigir, ond dan yr amgylchiadau presennol, plîs peidiwch â digio os ydyn nhw’n gorfod gwrthod.


Argraffu