Rheolau newydd allforio da byw o Brydain i’r UE a Gogledd Iwerddon o 1 Ionawr 2021

O 1 Ionawr 2021 bydd y DU wedi gadael yr UE, ac yn dibynnu ar ganlyniadau’r trafodaethau presennol, mae’r DU yn debygol o fod yn masnachu ar delerau trydydd gwlad. Mae hyn yn golygu y bydd yna reolau newydd ar gyfer anifeiliaid byw sy’n mynd mewn i’r UE.

O 1 Ionawr 2021 bydd angen defnyddio’r cod gwlad ISO dwy lythyren ‘GB’ i nodi da byw sy’n cael eu hallforio i aelod-wladwriaethau’r UE. Bydd hyn yn golygu bod angen gwneud cais am dag ychwanegol sy’n cynnwys y cod GB a rhif ID unigol yr anifail cyn allforio.

Fel opsiwn arall ar gyfer anifeiliaid newydd-anedig sydd heb fanylion adnabod eto, neu ŵyn gyda thagiau lladd, gellid defnyddio tagiau DU gydag ôl-ddodiad GB. Mae’r rhain yn dagiau sydd â rhif y DU, rhif unigol yr anifail, a GB wedi’u printio arnynt.

Ceir manylion pellach am y tagiau yma.


Argraffu