Dyddiadau ffenestri mynegi diddordeb Mawrth 2021

Cynllun Crynodeb Ffenestr yn Cau

Digwyddiadau Cyswllt Ffermio

O ganlyniad i’r pandemig, mae Cyswllt Ffermio wedi penderfynu gohirio pob digwyddiad agored a digwyddiadau un i lawer am y tro. Mae wrthi’n cynnal nifer o weithgareddau’n ddigidol neu dros y ffôn lle bo modd.

Ceir mwy o wybodaeth yma:
https://businesswales.gov.wales/farmingconnect/cy/beth-sydd-ymlaen

 


Grant Busnes i Ffermydd

Mae 8fed ffenestr mynegi diddordeb y Grant Busnes i Ffermydd ar agor erbyn hyn a bydd yn cau ar 9 Ebrill 2021. Bydd ffurflenni ar-lein ar gael i’w llenwi drwy RPW Ar-lein.

Ceir canllawiau pellach a rhestr o eitemau cymwys yma.

9 Ebrill 2021

Taliadau 2021 Cynllun y Taliad Sylfaenol (BPS) 

Telir holl daliadau 2021 Cynllun y Taliad Sylfaenol (BPS) mewn sterling.

Os ydy’r cais yn un cymwys a’r holl Ddogfennau Ategol angenrheidiol wedi’u derbyn, mae Llywodraeth Cymru’n bwriadu gwneud Rhagdaliad BPS o 15 Hydref 2021, o 70% o’r hyn a ragwelir yw gwerth hawliad BPS terfynol 2021.

Ni fydd angen gwneud cais ar wahân ar gyfer y rhagdaliad hwn.

Bydd taliadau BPS olaf 2021 yn dechrau o 15 Rhagfyr 2021.

 

Cynllun Gwaredu Plaladdwyr Cyfrinachol a Rhad ac Am Ddim 2021

Bydd Dŵr Cymru unwaith eto’n rhedeg ei gynllun gwaredu plaladdwyr cyfrinachol a rhad ac am ddim yn 2021. Bwriedir agor y broses gofrestru yn ystod Ebrill 2021, ond yn y cyfamser, i gael gwybod mwy a chofrestru ar gyfer diweddariadau cliciwch yma.

 

Trosglwyddo Hawliau PBS 2021

Gall ffermwyr erbyn hyn drosglwyddo eu Hawliau Cynllun y Taliad Sylfaenol (BPS) drwy eu gwerthu, eu prydlesu, neu’u hetifeddu.

Rhaid i hyn gael ei gwblhau drwy RPW Ar-lein. Sylwer y gall gwerth yr hawliau a arddangosir yn eich cyfrif newid.

15 Mai 2021

Ysgoloriaethau Ffermio Nuffield

Mae ceisiadau Ysgoloriaethau Ffermio Nuffield 2021 ar agor erbyn hyn.

Mae ymgeiswyr llwyddiannus yn tueddu i fod yn rhai sy’n gweithio ym myd ffermio, bwyd neu amaethyddiaeth ac maent yn derbyn bwrseriaeth sylweddol i ariannu teithiau i astudio eu dewis bynciau.

Mae gwybodaeth a manylion ymgeisio ar gael yma: https://www.nuffieldscholar.org/

31 Gorff 2021

Argraffu