Cynhadledd rithwir Menter Moch Cymru

Gwahoddir ffermwyr moch ar draws Cymru i fynychu cynhadledd rithwir Menter Moch Cymru, i gael mynediad am ddim at gyngor arbenigol Ddydd Mercher 27ain Ionawr 2021.

Bydd y gynhadledd undydd hon yn cynnwys cyfres o weminarau a gynhelir gan arbenigwyr ym maes rheoli cenfaint, cynhyrchu cig, marchnata a mwy, yn ogystal â sesiynau un i un ar bynciau penodol.

Mae’r agenda’n cynnwys pynciau megis dylanwad Brexit ar y farchnad gartref, effaith Clwy Affricanaidd y Moch, a Covid-19, a bydd rhai panelwyr yn cynnal teithiau rhithwir o amgylch y fferm i arddangos eu systemau.

Am fwy o wybodaeth ac i archebu ymlaen llaw, ewch i https://menterabusnes.cymru/mentermochcymru/ neu galwch 07494 478652.


Argraffu