Cynhadledd Ffermio Cymru rithwir yn 2021

Mae Cyswllt Ffermio’n cynnal Cynhadledd Ffermio Cymru rhwng 1af a 5ed Chwefror ar ffurf rithwir.

Dywedir y bydd y gyfres o gyflwyniadau ar-lein 20 munud yn ysgogiad i bawb yn y diwydiant ffermio, ar lefel bersonol ac ar lefel busnes ar ddechrau 2021, er gwaethaf effeithiau Brexit yn ddiweddar.

Bydd y siaradwyr yn cynnwys Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, Lesley Griffiths ac Ollie Ollerton, cyn-aelod o’r lluoedd arbennig.

Bydd angen i bob unigolyn gofrestru, ac yna gallant ymuno ar unrhyw adeg rhwng y 1af a’r 5ed o Chwefror ar eu ffôn, tabled neu gyfrifiadur. Ewch i wefan Cyswllt Ffermio ar https://businesswales.gov.wales/farmingconnect/cy i gofrestru a chael dolen mynediad at holl sesiynau’r gynhadledd.

Neu, ffoniwch Ganolfan Wasanaeth Cyswllt Ffermio ar 08456 000813


Argraffu