Canlyniadau positif i’r prawf Clefyd Johne newydd

Mae Prifysgol y Frenhines ym Melffast wedi datblygu prawf Clefyd Johne newydd, sy’n debygol o fod yn ddull cyflymach a mwy sensitif o ganfod y cyfrwng heintus sy’n achosi’r clefyd.

Yn bwysig, gall y prawf newydd ganfod cyfryngau heintus byw y clefyd yn hytrach na’r gwrthgyrff sy’n brwydro yn eu herbyn yn unig, fel y gwna’r prawf llaeth ELISA a ddefnyddir ar hyn o bryd.

Mae’r canlyniadau’n dangos bod y prawf newydd wedi llwyddo i ganfod mwy o anifeiliaid heintus drwy gynnal brofion llaeth ymhlith gwartheg godro, rhywbeth y gellir ei wneud hefyd gyda charthion a gwaed da byw eraill.

Gobeithir y bydd y prawf newydd hwn yn darparu platfform ar gyfer canlyniadau cywirach a chyflymach, fel bod milfeddygon a ffermwyr yn gallu gwneud penderfyniadau mwy cywir i reoli clefyd Johne o fewn buchesi.

Bydd y prawf newydd hwn yn cael ei ddefnyddio ar ffermydd yn ystod y cam datblygu nesaf.


Argraffu