Marchnadoedd da byw i ail-fabwysiadu polisi ‘gollwng a gadael’ oherwydd peryglon Covid-19

O ystyried graddfa’r sefyllfa Covid-19 bresennol, mae Llywodraethau datganoledig y DU wedi cytuno bod marchnadoedd da byw yn chwarae rôl allweddol yn y gadwyn fwyd, ac felly maent wedi datgan y dylent aros ar agor.

Fodd bynnag, mae canllawiau’r Gymdeithas Arwerthwyr Da Byw’n datgan y dylai marchnadoedd da byw yng Nghymru a Lloegr weithredu polisi ‘gollwng a gadael‘ nes derbyn hysbysiad pellach, i ganiatáu iddyn nhw ddal ati i weithredu’n ddiogel a lleihau’r risg.

Rhaid hefyd cadw pellter cymdeithasol o 2 fetr unwaith eto, fel y gwnaed ym Mawrth 2020. Ni chaniateir i bobl ddod at ei gilydd, a bydd cyfleusterau arlwyo’n darparu gwasanaeth cludfwyd yn unig.

Bydd gwerthiant anifeiliaid sy’n barod i’w lladd, anifeiliaid i’w difa, anifeiliaid stôr ac anifeiliaid magu’n parhau, ond dylai gwerthiant peiriannau, porthiant, ac arwerthiannau fferm ddigwydd ar-lein lle bo modd.

Dylai prynwyr a gwerthwyr gysylltu â’u harwerthwr lleol i gael y mesurau a’r gofynion ar gyfer marchnadoedd da byw unigol.


Argraffu