APHA i ddefnyddio dilyniannu genom cyfan ar gyfer TB

Mae’r Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion (APHA) wedi dechrau defnyddio dilyniannu genom cyfan yn rheolaidd i bennu geneteg M.bovis. Mae’r dechneg hon wedi disodli defnydd o genoteipio, a gall wahaniaethu’n well rhwng y rhywogaethau o facteriwm TB, a nodi o ble mae wedi dod.

Roedd y dechneg a elwid yn genoteipio yn gallu pennu nodweddion rhywogaethau gwahanol o M.bovis, sy’n tueddu i fodoli o fewn yr un ardaloedd daearyddol. Gall y dechneg dilyniannu genom cyfan fynd un cam ymhellach a phennu holl ddilyniannau DNA M.bovis, gan ddarparu mwy o sicrwydd felly ynghylch tarddiad haint TB mewn buches.

Yn bwysicaf oll, mi fydd yn caniatáu i APHA ymchwilio i achosion o TB a llwybrau trosglwyddo posib rhwng buchesi, gan helpu milfeddygon i ddeall yn well sut mae TB yn lledaenu, yn lleol ac yn genedlaethol.

I gael gwybodaeth bellach am ddilyniannu genom cyfan, ewch i’r Hwb TB https://www.tbhub.co.uk/whole-genome-sequencing-of-m-bovis-isolates-in-great-britain/


Argraffu